Afdeling: Schouwen-Duiveland

Pagina niet gevonden

Helaas de pagina die u zoekt is niet gevonden.

Contactgegevens

ZWERM melding (alleen zwermen op Schouwen-Duiveland!) Graag in gegevens meenemen, WAAR?, hoe zit de zwerm, (hoogte, onderaan een tak, enz), bij melding zou het mooi zijn ook een foto ervan mee te sturen:
Rudolf Fontein-Hubregtse 06 22 96 41 42
Eduard Bergmans 06 36 08 97 86


Bestuur
Voorzitter: Helle van der Roest
Kerkwerve
T: 0654245171
E: hellevanderroest@hotmail.com

Secretaris: Jac Rens
Nieuwerkerk
T: 0111643103
E: jacrens@zeelandnet.nl

Penningmeester & Bijenteelt leraar:
Rob Vroom
Burgh-Haamstede
T: 0111651105
E: vroomr@xs4all.nl

e-mail adres van onze secretaris:
jacrens@zeelandnet.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.