Afdeling: Schouwen-Duiveland

Basiscursus

 

Informatie over de basiscursus bijenhouden 2018.

 

1. Bij voldoende belangstelling (circa 20 cursisten) organiseert de Groep Zeeland van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) ook in 2018 weer een basiscursus bijenhouden voor beginnende imkers. 

2. De cursus bestaat uit zes theorielessen, die tussen eind januari en medio april om de veertien dagen gegeven worden. De lesavond is maandagavond. 

3. De theorielessen worden door twee bijenteeltleraren gegeven in Sportpunt Omnium te Goes. 

4. Vanaf begin april volgen de cursisten de praktijklessen bij ervaren imkers in de verschillende regio’s in Zeeland en West-Brabant. Er wordt gewerkt in groepjes van 2 of 3 cursisten. Gerekend moet worden op ruim 10 praktijklessen. 

5. Onderdeel van de cursus is ook een excursie aan een korfimker. 

6. Begin september is er een herhalingsles, waarna eind september het theoretisch examen plaatsvindt. 

7. Als het examen voldoende is gemaakt en er voldoende theorielessen en praktijklessen zijn gevolgd ontvangt de cursist een door de landelijke bijenhoudersvereniging erkend diploma. 

8. De cursus begint op de eerste zaterdag in het nieuwe jaar met een kennismakingsles. Deelname aan deze les is vrijblijvend. 

9. Iedereen die hier voorafgaand aangegeven heeft geïnteresseerd te zijn in deelname aan de basiscursus voor beginners wordt voor de kennismakingsbijeenkomst uitgenodigd. 

10. Deelname aan de cursus is pas definitief als voorafgaand aan de eerste cursusavond het verschuldigde cursusgeld ad 150 euro overgemaakt is op de rekening van de penningmeester van de Groep Zeeland van de NBV. In dit cursusgeld is o.a. begrepen het studieboek en een syllabus. 

11. informatie kunt krijgen bij ondergetekende (jjambruurs@zeelandnet.nl)

12. Aanmelding met vermelding van adresgegevens, emailadres en telefoonnummer kan op de website van NBV www.bijenhouders.nl cursussen

 

 

Jan Bruurs,

Bijenteeltleraar.  

Contactgegevens

Voorzitter
Helle van der Roest
Kerkwerve
T 0654245171
E hellevanderroest@hotmail.com
Secretaris
Jac Rens
Nieuwerkerk
T 0111643103
E jacrens@zeelandnet.nl
Penningmeester
Wim Bil
Zierikzee
T 0111412672
E wimbil@zeelandnet.nl
Bestuurslid
Bestuurslid
Rob Vroom
Burgh-Haamstede
T 0111651105
E vroomr@xs4all.nl
jacrens@zeelandnet.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.