Afdeling: Schouwen-Duiveland

AFDELING: Schouwen-Duiveland

ZWERM melding

Bijen ZWERM op SCHOUWEN-DUIVELAND melden? Zie gegevens op onze website http://www..imkersverwniging-schouwen-duiveland.nl 

 

 

Het bijenhuisje ziet er prachtig uit bedankt vrijwilligers

 

 

  

 

Landelijke open Imkerijdag op 11 juli 2020 is wegens de Corona maatregelen thans vervallen

Landelijke open Imkerijdag

Contactgegevens

ZWERM melding (alleen zwermen op Schouwen-Duiveland!) Graag in gegevens meenemen,
WAAR?, hoe zit de zwerm, (hoogte, onderaan een tak, enz), bij melding zou het mooi zijn ook een foto ervan mee te sturen. Zie voor contactinformatie de website van de Vereniging: http://www.imkersvereniging-schouwen-duiveland.nlBestuur
Voorzitter: Helle van der Roest
Kerkwerve
T: 0654245171
E: hellevanderroest@hotmail.com

Secretaris: vakant

Penningmeester & Bijenteeltleraar:
Rob Vroom
Burgh-Haamstede
T: 0111651105
E: vroomr@xs4all.nl

mail voor contact met de lokale vereniging:
vroomr@xs4all.nl
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.